شنبه, مرداد 18, 1399
پیمان رازداری

کاربر گرامی و بازدید کننده محترم

این احتمال وجود دارد که حین استفاده از خدمات پورتال شرکت ستاک، اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، محل فعالیت، عنوان شغلی، تلفن، آدرس، پست الکترونیک و یا نظر و سلیقه شما در ارتباط با موارد مختلف از شما درخواست گردد. ازاینرو بر اساس پیمان رازداری شرکت، ما موظفیم به اطلاع شما برسانیم که این اطلاعات صرفاً جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مخاطبان، مشتریان و همکاران بالقوه، استفاده از نظرات برای بهبود کیفیت خدمات و محصولات، ارسال فراخوان نظرسنجی های ادواری و اطلاع رسانی ویژه استفاده خواهد شد.
مجموعه شرکت ستاک خود را متعهد می داند که برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شخصی و یا شغلی شما تمهیدات لازم را بکار بگیرید تا امنیت اطلاعات گردآوری شده از طریق پورتال شرکت را تضمین نماید.
همچنین ما قصد، تصمیم و اجازه این کار را نداریم که اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث بفروشیم و یا به هر شکلی در اختیار غیر قرار دهیم، مگر در شرایط خاص و آنهم دستور از مراجع قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران.
شرکت ستاک در همه حال این حق را برای شما محفوظ می داند، که اگر شما نخواهید از خدمات اطلاع رسانی شرکت برخوردار شوید، با دریافت اولین ایمیل از طرف شما به آدرس info@setaksoft.com مطابق خواست شما رفتار نموده و روال اطلاع رسانی را متوقف نماید.
در پایان ما این مهم را بر خود فرض میدانیم که به اطلاع شما برسانیم، شرکت ستاک هیچ مسئولیتی را در قبال حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما توسط سایت هایی که از طریق پورتال شرکت لینک شده اند را نداشته و شما توصیه می کند، قبل از همکاری با این این سایت ها، مرام نامه حفظ حریم شخصی کاربران آنها را مطالعه نمائید.
مجوزهای فعالیت و عضویت در مجامع تخصصی | مستندات مربوط به مجوزها و انجمن های تخصصی را در صفحه "معرفی ستاک> مجوزها و عضویت ها" مشاهده نمائید.

عضو شرکت های دانش بنیان

عضو شرکت های دانش بنیان

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان مالیاتی کشور

اتحادیه کامپیوتر تبریز

رتبه ممتاز اتحادیه کامپیوتر

فن بازار ملی ایران

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی 

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

انجمن بین اللملی Mifare

انجمن بین اللملی Mifare

پاراکلینیک فناوری اطلاعات

کنسرسیوم شرکتهای فاوا

انجمن تحقیق و توسعه ایران

انجمن تحقیق و توسعه ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

جشنواره وب ایران

شورای عالی اطلاع رسانی

بام فاوا شورای عالی اطلاع رسانی